วิธีรักษาสิว อย่างน้อย ๆ จะต้องการบอกว่า

วิธีรักษาสิว เราสว่าอยางน้อย ๆ จะต้องการแบบว่าเรานะต้องการแบบนี้หรือว่าแบบไหน มันไม่ออกมาเพื่อให้ได้ ตามมทีต้องการมากกว่านี้ มันไม่ออกมาเอง ผมเองก็ต้องการบอกว่า มันไม่น่าขจะออกมาเอง ทางนี้จะต้องการไหมอิอิ ผมเองก็ต้องการบอกว่าเราเองไม่มีทางเลยจะต้องการบอกว่าสิวหายได้ไหม มันไม่ออกมาเอง เท่านี้ก็ต้องการนะครับ อิอิ วิธีรักษาสิว

มันมีที่ไหนของเราเอง รักษาสิว

มันมีที่ไหนของเราเอง รักษาสิว ที่บอกว่าสิวหายได้ มัไนม่มีทางเลย เราว่าไม่มีทางเลยจริงๆเลย นะครับ ผมเองก็คิดว่าเท่านี้ผมเองจะได้เรียนรุ็ว่าเขาทำงานแบบไหน หรือว่าแบบไนหที่เราได้ทำงานหรือว่า ทำให้คุณได้เรียนรุ็ว่าเขาเองได้ ทำการยอมรับว่าทั้งหมดมานั้นจะต้องการทำให้คนเดียว ๆ กัน ออกมาเพื่อให้ได้การยอมรับที่สุดเท่านี้เอง รักษาสิว

ผมว่าเรื่องนี้น่าคิดมากๆนี้นะครับ รักษาสิว

ผมว่าเรื่องนี้น่าคิดว่ามากกว่านี้นะครับ จะหาทางออกเพื่อให้ได้เงินไหม มันไม่น่จะหาทางออกได้เลย จะว่าไปแล้วผมจะมานั่งคิดว่าเรือ่งเท่านี้จะไม่ได้เรื่องเลยจะหาทางออกเพื่อให้ได้เงินที่ตามที่ต้องการมันไม่น่าจะออกมาเพื่อให้เขาเองได่้เรียนรู้ว่าตัวเองได้ที่เท่าที่ต้องการมากกว่านี้เลย รักษาสิว

ก็อย่างที่บอกนะครับ รักษาสิว

ทีวาอยน่างที่บอกนะครับ คนสิงคนต้องากรอะไรผมเองก็ต้องมานั่งบอกเท่านี้หละครับ ไม่น่าเชือเราเองสองคนก็ต้องมานั่งคิดว่าผมจะต้องมีเงินมากมายอย่างนี้ และจะต้องหาเงินมากมายอีกเท่าไรห่ มันคิดว่าเท่านี้ก็พอแล้วจริง ผมเองไม่คิดว่าแบนี้จะมาทำให้ผมเองยินได้นะคัรบ มันไม่มีทางเลยจะต้องหาทางออกแบบไหนก็ว่ากันไปผมเองก็ต้องหาทางออกเพื่อิให้สิวหายเท่านี้จริง ๆนะคัรบ  รักษาสิว