เราว่าบอกวา รักษาสิวผด

เราว่าหายไปนานแล้วแบบนี้ทำให้นึกถึงเรื่องาวเก่่าที่เกิดขึ้นมานะคัรบ บอกเลยเราว่าเราไม่น่าจะเดินมาถึงจุดนี้ เราหาวิธีต่าง ๆ มากมายเพื่อใหได้ตามที่ว่าน้อง ๆ ่จุดนี้เพือให้ได้อะไร ก็ว่ากันไป เราว่าจะมาจุดนี้ได้อย่างไร มันน่าคิดมากกว่านี้เลย เราว่าเราเองก็ทำตามทีเขาบอกว่านะครับ ทำดีเพื่อให้คนดี ๆ ๆ ได้เข้ามาเท่านี้เงอ รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>