มันก็เกิดขึ้นจริง ๆ นะครับเรื่องราวนี้ครับ ครีมรักษาสิว

มันก็เกิดขึ้นจริ งๆ นะครับ เรื่องราวที่เกิดขึ้นผมได้เรียนรุ้ว่าจะต้องทำแบบไหน ให้ เว็บแรงได้ ก็บอกตามรง ๆ เลย นะครับจะหาว่าผมเองไม่รู้ว่าสิง่ที่ต้องทำนัน้ต้องทำแบบไหน คุณจะต้องทำแบบไหน ให้ผมได้ออกมายืนที่ตรงนี้ได้ก็ต้องเรียนรู้วาเขาเองจะมาทำตามที่น้อง ๆ จะต้อการไหมอิอิ มาตามที่นี่เลยนะคัรบ ผมเองจะต้องการบอกว่าเพือ่น ๆ เองก็น่าจะต้องมาอ่านนะครับ ครีมรักษาสิว คุณต้องการให้ผมได้เรียนรู้ไหมครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>