ผมอยากจะบอกว่า วิธีรักษาสิว

ที่่ผานมาผมไม่ได้เขียนอะไรที่เป็นความรู้สึกของผมเองเลย ผมจะบอกว่าตัวของผมเองไม่ได้คิดว่าอะไรหรือว่าอยากจะบอกว่าอะไรนะครับ อยบากจะให้ทุุกคนที่นี่ได้เขียนหรือว่าบรรยายายความรู้สึกของผมเอง ไม่ได้เกิดมาจากใจที่ผมอยากจะบอกว่า นะครับ มันเกิดมาจากความรู้สึกของผมเอง มันเกิมาจาควงามที่คิดว่าเราเองมาคิดว่าน่าจะหาทางออกได้ วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>