ผมว่าเรื่องนี้น่าคิดมากๆนี้นะครับ รักษาสิว

ผมว่าเรื่องนี้น่าคิดว่ามากกว่านี้นะครับ จะหาทางออกเพื่อให้ได้เงินไหม มันไม่น่จะหาทางออกได้เลย จะว่าไปแล้วผมจะมานั่งคิดว่าเรือ่งเท่านี้จะไม่ได้เรื่องเลยจะหาทางออกเพื่อให้ได้เงินที่ตามที่ต้องการมันไม่น่าจะออกมาเพื่อให้เขาเองได่้เรียนรู้ว่าตัวเองได้ที่เท่าที่ต้องการมากกว่านี้เลย รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>