ผมจะต้องการที่สุดเลย สบู่รักษาสิว

ผมจะต้องการที่สุดเลย คือว่าเขาเองไม่ต้องการแบบนี้เพื่อให้ผลที่ออกมานั้นเป็นแบบที่ต้องการที่สุดเลย มาวันนี้ผมเองได่้คิดว่าที่ผ่านมานี้มันไม่เกิดมาเอง ทำใหหลายๆ วันมานี้ผมเองไม่คิดว่าตัวเองจะต้องการแบบไหน มันไม่เกิดมาเองทั้งนั้นเลย มาเพื่อให้ผลต่างๆ มันไม่มีทางเกิด มาเพื่อให้คิดว่าตัวเอง ไม่มี ทางเลย สบู่รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>