ก็อย่างที่บอกนะครับ รักษาสิว

ทีวาอยน่างที่บอกนะครับ คนสิงคนต้องากรอะไรผมเองก็ต้องมานั่งบอกเท่านี้หละครับ ไม่น่าเชือเราเองสองคนก็ต้องมานั่งคิดว่าผมจะต้องมีเงินมากมายอย่างนี้ และจะต้องหาเงินมากมายอีกเท่าไรห่ มันคิดว่าเท่านี้ก็พอแล้วจริง ผมเองไม่คิดว่าแบนี้จะมาทำให้ผมเองยินได้นะคัรบ มันไม่มีทางเลยจะต้องหาทางออกแบบไหนก็ว่ากันไปผมเองก็ต้องหาทางออกเพื่อิให้สิวหายเท่านี้จริง ๆนะคัรบ  รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>